O městě Kralovice

Archeologické nálezy odkazují na osídlení místa již v pravěku, ovšem v písemných pramenech jsou Kralovice poprvé zmiňovány až v roce 1183, kdy je jako po otci zděděnou ves s trhem a soudnictvím, věnoval přemyslovský kníže Bedřich, blízkému  klášteru cisterciáků v Plasích. Kralovice byly tedy snad založeny některým z Bedřichových předchůdců - králem, podle názvu, na královském zboží. O tom, zda to byl Bedřichův otec, kníže Vladislav II., pozdější král a zakladatel plaského kláštera nebo někdo jiný, nám chybí spolehlivé prameny. Z roku 1250 pochází první zmínka o zdejším farním kostele. Plaský opat Gottfried vysadil roku 1400 Kralovice právem zákupním a stanovil poplatky z tehdy 50 vyměřených lánů polí. V čele městečka stálo 12 obcí navržených konšelů, které schvaloval a jmenoval do funkce plaský opat. Roku 1425 zapsal král Zikmund Kralovice bratřím Hanuši a Benešovi z Kolowrat. Ti si majetek rozdělili a od r. 1432 patřila jedna polovina městečka k hradu Krašovu, druhá k Libštejnu. Krašovská část se v roce 1480 vrátila k plaskému klášteru. V letech 1531 a 1543 získal libštejnskou i krašovskou část habsburský dvořan, císařský úředník a rádce Florián Gryspek z Gryspachu. Městečko mělo opět jediného majitele a stalo se součástí panství kaceřovského. Zásluhou Gryspekovou získaly Kralovice řadu významných výsad, z nichž nejdůležitější bylo vysazení Kralovic na město a udělení povýšení městského znaku o gryspekovská modrožlutá pole v roce 1547. Kralovice měly znak již dříve, což vyplývá z dobového blasomování s poznámkou o dosavadním užívání v textu staré písemnosti o povýšení Kralovic na město.

Po bitvě na Bílé  hoře byla nastolena tehdy úřadujícím opatem Wasmutiem (1616-1639) přísná rekatolizace, která přinesla i okamžité ořezání původních kralovických privilegií. Gryspekům bylo panství zkonfiskováno a r. 1623 se Kralovice opět vrátily do majetku plaského kláštera. Z tohoto období pochází monstrance nazývaná kralovickým paládiem, kterou nechali zhotovit kralovičtí Wasmutiovi na usmířenou, čož přineslo úspěch s obnovením privilegií, která Wasmutius dříve sám omezil.  Během třicetileté války byla zničena vojenskou migrací a požáry polovina domů.  V roce 1650 jich bylo ještě 52 spálených a v 53 obydlených domech žilo 253 obyvatel.

V roce 1794 bylo plaské panství přiděleno z rakovnického kraje do kraje plzeňského. V Kralovicích byl zřízen regulovaný magistrát a prvním purkmistrem byl zvolen Antonín Klobása. Plaský klášter byl r. 1785 zrušen a panství včetně Kralovic přešlo do správy náboženského fondu, od kterého je r. 1826 koupil kníže Metternich, který započal období zkázy teprve nedávno Santinim přestavěného klášterního probošství a poutního místa v Mariánském Týnci.  Roku 1845 bylo město postiženo rozsáhlým požárem, který téměř zničil domy na náměstí a v přilehlých ulicích. Rekonstrukce trvala řadu let a výrazně změnila vzhled středu města. Ještě dlouho poté dostávaly nové domy čísla popisná po těch pohořelých.

Po zrušení patrimoniální (vrchnostenské) správy se Kralovice staly sídlem okresních úřadů. Do politického okresu kralovického náležely soudní okresy kralovický a manětínský. Působila zde řada spolků, z nichž nejvýznamnější byly tělocvičná jednota Sokol a sbor dobrovolných hasičů. Byla postavena řada veřejných budov (přístavba radnice, škola, městská spořitelna, obecní nájemní bytové domy, vojenská kasárna, evangelický kostel, okresní hospodářská záložna), vodovod, elektrická rozvodná síť, rekonstruovány ulice, postupně zřizována kanalizace.

Po II. světové válce byly Kralovice ještě krátkou dobu sídlem okresního národního výboru, počátkem r. 1949 však byly okresní úřady přestěhovány do Plas. Ve druhé polovině minulého století tedy již veřejné budovy – s výjimkou novostavby základní školy – nepřibývaly, město se rozšiřovalo hlavně bytovou zástavbou soukromou i státní, výstavbou areálu zemědělského družstva a drobných podniků v severovýchodní části.

V současnosti město Kralovice spravuje svým pověřeným obecním úřadem III. stupně 44 obcí. V posledních letech dochází opět k rozsáhlejší výstavbě, a to i v centru města a ve velké míře i k rekonstrukci starších objektů. Město tak získává přívětivější vzhled, k čemuž přispěla i nedávná rozsáhlá rekonstrukce plochy náměstí Osvobození.

 

OTEVÍRACÍ DOBY PENĚŽNÍCH ÚSTAVŮ A POJIŠŤOVEN

 

ČESKÁ SPOŘITELNA, a.s.   Po 9:00 - 12:30 13:30 - 17:00   

Boženy Němcové 953            Út  9:00 - 12:30 13:30 - 16:00                          
tel.: 373 313 314                    St  9:00 - 12:30 13:30 - 17:00    
                                               Čt  9:00 - 12:30 13:30 - 16:00

                                                Pá 9:00 - 12:30 13:30 - 16:00                                            
                                          

KOMERČNÍ BANKA, a.s.       Po 8:30 - 12.00 13:00 - 17:00

Masarykovo náměstí 90         Út  8:30  - 12:00 13:00 - 16:00

tel.: 373 396 419                    St  8:30  - 12:00 13:00 - 17:00

                                               Čt  8:30  - 12:00 13:00 - 16:30

                                               Pá 8:30  - 12:00 13:00 - 16:00

 

ČESKÁ POŠTA                      Po - Pá 8:00 - 12:00 12:30 - 18:00

Masarykovo náměstí 93         So  8:00 - 10:00

tel.: 373 300 433

 

ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s.    Po 9:00 - 12:00  13:00 - 17:00

náměstí Osvobození 87          Út  9:00 - 12:00  13:00 - 17:00

tel.: 603 276 049                     St  9:00 - 12:00  13:00 - 17:00

                                                Čt  9:00 - 12:00  13:00 - 17:00                 

                                                Pá 9:00 - 12:00  13:00 - 15:00

 

ČESKÁ PRŮMYSLOVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA   ÚT 08:00 - 12:00    13:00 - 15:30h, v jiné dny zavřeno

 náměstí Osvobození 42

 tel.: 373 313 257

 

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŤOVNA     ÚT 8:00 - 11:30   12:00 - 15:00h, v jiné dny zavřeno

Na Palcátech 352    Lidový dům, první dveře na pravo

tel: 952 222 222

 

 

ÚŘADY

 

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

kontaktní pracoviště krajské pobočky v Plzni - Kralovice

nám. Osvobození 886

tel.: 950 149 434                       Po 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

                                                  Út  8:00  - 11:00

                                                  St  8:00  - 12:00 13:00 - 17:00

                                                  Čt  8:00  - 11:00

                                                  Pá 8:00  - 11:00  

 

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA       Po 8:00 - 12:00   13:00 - 17:00

kontaktní pracoviště Kralovice          St  8:00 - 12:00   13:00 - 17:00

nam. Osvobození 886                      Čt  8:00 - 11:00

tel: 950 149 597                              Pá  8:00 - 11:00 (jen pro příjem žádostí NSD)

 

KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO PLZEŇSKÝ KRAJ         pro veřejnost  Po a St 8.00-17:00       

kontaktní pracovište Kralovice                                      pro geodety  Út a Čt 8:00-11:00  12:00-17:00

Masarykovo náměstí 1                                                  podatelna  Po 7:00-17:00  

tel: 373 396 470                                                                               Út 7:00-15:00

                                                                                                         St 7:00-17:00

                                                                                                         Čt 7:00-15:00

                                                                                                         Pá 7:00-13.00

 NOTÁŘ JUDr. Jan Stránský    Po 8:00 - 15:00

 Masarykovo náměstí 1             St  8:00 - 17:00

 tel.: 773 482 009                      Pá  8:00 - 15:00  

 

ZDRAVOTNICTVÍ

Praktičtí lékaři
 

MUDr. Jiří Mareš                       Po 7:30 - 11:30
Na Palcátech 909                     ÚT 13:00 - 16:00
tel.: 373 397 117                       St 14:00 - 18:00
                                                  Čt   7:30  - 11:30
                                                  Pá 13:00 - 16:00

MUDr. Josef Hošek                   Po  7:30 - 12:30 13:00 - 15:00
Na Palcátech                             Út 10:00 - 17:00
tel.: 373 397 737                        St   7:30 - 12:30
                                                   Čt   7:30 - 10:00
                                                   Pá  7:30 - 12:30

MUDr. Běla Churavá                  Po  7:00 - 12:30
Hadačka                                     Út 13:00 - 18:00
tel.: 373 396 501                        St   7:00 - 12:30 preventivní péče
                                                   Čt   7:00 - 12:30
                                                   Pá  7:00 - 12:30

 

Lékař pro děti
MUDr. Ctirad Kozderka             Po  7:00 - 7:30 odběry (objednaní),  7:30 - 10:00 nemocní, 10:00 - 12:00 jen objednaní

Průběžná  821                           Út   7:00 - 7:30 odběry (objednaní),  7:30 - 10:00 nemocní, 10:00 - 12:00 jen objednaní

tel.: 373 396 306                        St   7:00 - 7:30 odběry (objednaní),  7:30 - 10:00 nemocní, 10:00  - 12:00 jen objednaní

       603 277 850                        Čt 13:00 -14:30 nemocní,

                                                   Pá   7:00  - 7:30 odběry (objednaní), 7:30 - 11:00 jen objednaní, 11:00 - 13:00 nemocní

 

Zubní lékař
MUDr. Martin Krejčík                   Po  8:00 - 13:00
Masarykovo náměstí 1                Út   8:00  -15:00
tel.: 373 397 608                         St   8:00  - 16:00
                                                    Čt 14:00  - 19:00
                                                    Pá  8:00  - 13:00

MUDr.Jana Kouklová              Po   7:30 - 16:00

Na Palcátech 581                   Pá   7:30 - 15:00

tel. 775 369 874 

Zdravotní středisko  Na Palcátech 368
Ordinace zubních lékařů: tel. 373 396 257  MUDr.Zdeňka Chocholatá - středa 7:30-15:00h                                                                                                 MDDr. Karásková Kristýna       PO,ST,ČT 7:30 - 15:30;   ÚT 7:30 - 17:00;    PÁ 7:30  - 13:00 

Ordinace očního lékaře: tel. 775 396 311  MUDr. Monika Hluchá - c, středa 8:00-12:00h od 12:00h dle objednávky, v pátek dle objednávky

Ordinace gynekologa: tel. 373 396 311  - Středa 8:15 - 14:15h

Chirurg  tel.: 373 396 531  Po, St, ČT  7:00 - 14:30, polední pauza 11:30 - 12:30

Dům sociální péče Plzeňská třída 345, tel.: 373 301 111

Ortoped                                                               ÚT, PÁ      7:30 - 12:30

Urolog MUDr. Míťa Rosenberg                             ÚT           15:00 - 18:00
Rehabilitace MUDr. Irena Tomanová                    PO            9:00  -  16:30 

                                                                                 ÚT            9:00  -  14:00

                                                                                 ST            9:00  -  13:00 

                                                                                 ČT            9:00  -   14:00

 

Lékařský dům, Masarykovo náměstí 876, tel.: 373 397 034
Praktický lékař, internista, nefrolog MUDr. Vojtěch Martínek, CSc., tel.: 373 301 293   Po 7:30 - 12:30 13:00 - 18:00

Diabetolog, internista MUDr. Pavla Táborská                                     Út  7:30 - 14:00

                                                                                                              St  7:30 - 12:30  13:00 - 17:00

                                                                                                              Čt  7:30 - 13:00  13:00 - 17:00

                                                                                                                             (jen pro DPS)

                                                                                                               Pá  7:30 - 13:00

                                                                                                      Odběry: Po - Pá 7:00 - 7:30                                                         


 

LÉKÁRNY

PhMr. Jaroslava Macáková - Lékárna u Anděla strážce  Po - Pá 7:30 - 17:00, So 8:00 - 11:00
Masarykovo náměstí 97, tel.: 373 396 360                     Po domluvě výdej i mimo otvírací dobu.

LÉKÁRNA PILULKA   Po -  Pá 7:30 - 17:00, So 8:00 - 11:00

Boženy Němcové 44, tel.: 373 397 244   

 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

 

MEZINÁRODNÍ TÍSŇOVÉ ČÍSLO – 112

POLICIE ČR, Manětínská  396, tel. 373 396 466 nebo 158

 

Hasiči – 150

Hasiči Kralovice – 373 396 150, 373 396 321

Záchranná zdravotnická služba – 155

Záchranná služba Kralovice - 373 396 155, 373 396 980, 373 397 600

Policie – 158

Pořádková policie Kralovice  373 396 466*

                                                

Voda havarijní služba

Ústředna Plzeň   –  377 413 111    7:00 - 15:00 *

Dispečink Plzeň –  377 413 444     (24h denně) *

Vodárna Kralovice – p. Holub 607 259 497

El. Proud – poruchy – 840 850 860                                 

Plyn – poruchy – 1239*

                                         * Elektronická databáze byla aktualizována dne 9.1.2019