TURISTICKÉ INFOCENTRUM MĚSTA KRALOVICE ZAJIŠŤUJE PROHLÍDKU "STÁLÉ EXPOZICE RODU GRYSPEKŮ" V KAPLI BOŽSKÉHO SRDCE PÁNĚ KOSTELA SV. PETRA A PAVLA V KRALOVICÍCH

30.09.2015 10:30

 

  Prohlídku EXPOZICE RODU GRYSPEKŮ lze objednat osobní návštěvou v Turistickém infocentrum města Kralovice, nebo na  tel. 373 341 159, nebo na tic@kralovice.cz,